Lösningar

BlueAccess läsare kopplar snabbt och säkert sätt ihop kundens smarta mobil med handlarens kassa eller back-Office. Det är handlaren som bestämmer vilka appar och olika betalmedel som skall accepteras och fungera i läsaren. Det kan vara för betalning, lojalitetsprogram eller olika tjänster som elektroniska kvitton och ID kontroll. Det är också handlaren som väljer hur interaktionen med kundens mobil ska se ut t.ex. vilket betalmedel som kommer först ifall det finns fler att välja mellan. Kassan kan se och kommunicera med alla de appar kunden har i mobilen och handlaren har gjort avtal med.

Om kunden är med i butikens lojalitetsprogram kommer kassan troligen först be om att få kund-ID så att kassan vet vem kunden är. Betalning, ID-kontroll, kuponger, bonuspoäng, elektroniskt kvitto m.m. kan sedan snabbt och smidigt hanteras med minimal ansträngning från kundens sida. Tekniken lämpar sig väl för alla applikationer som har krav på korta transaktionstider i kombination med hög säkerhet t.ex. betalningar i butik och lunchrestauranger. Hög säkerhet i hela processen gör att applikationen generellt är mycket användbar inom handel.

Butik

Användarvänlighet

BlueAccess teknik gör mobila betalningar enkla och mycket lätta att genomföra.  Kunden tar bara upp sin mobil precis som den kommer ur fickan eller väskan och håller den mot läsaren, som ett kontaktlöst kort. Varken mobilen eller appar behöver öppnas och inte heller några koder behöver scannas. All information och interaktion som kunden behöver kommer direkt upp på låsskärmen.

Ett köp godkänns snabbt i mobilen med pinkod eller fingeravtryck. Inlösen av rabattkuponger och registrering av bonuspoäng sker i samma moment. Kunden störs inte heller i onödan om frågor som rör t.ex. medlemskap eller ålder, då informationen kan hanteras sömlöst i bakgrunden om kund och handlare har givit godkännande och tecknat sig för tjänsten. Det gäller även digitala kvitton som efter avslutat köp automatiskt skickas till kundens mobil.

Fördelar

 • Snabbare och enklare än kortbetalningar
 • Vid betalning behöver kunden inte öppna mobilen utan ”blippar” enkelt mot läsaren med låst skärm, precis som den kommer ur fickan eller väskan
 • All information som kunden har behov av kommer direkt på mobilskärmen
 • De appar som handlaren har avtal med och som kunden har på sin mobil kan kassan utbyta information med för att t.ex. ge kund-ID, rabatter, göra ålderskontroll eller ge elektroniskt kvitto
 • Dubbelriktade transaktioner gör att lojalitetsprogram och kuponger snabbt kan hanteras av kunden direkt i mobilen
 • Kunden behöver inte ha egen internet täckning för att kunna ”blippa”
 • Mobilen behöver ingen NFC-funktionalitet utan kan användas direkt utan några adaptrar eller andra tillbehör
 • Kundvänligare, säkrare och snabbare än system baserade på QR-kod
 • Inga kort- eller persondata sparas i systemet
 • Hög säkert i transaktionerna och hela systemet
 • Fungerar redan idag med alla smarta mobiler såväl iPhone som Android
 • Robust och kostnadseffektivt

Säkerhet

BlueAccess ger alltid en säker kommunikationslänk mellan appen i kundens mobil och kassan eller back office/molnet. Beroende på anslutningsform USB/WiFi och behov, finns olika alternativ att välja mellan.

Tillgänglighet

BlueAccess teknik är oberoende om kundens mobil har egen mobiltäckning, vilket säkerställer att ett köp alltid kan ske och transaktionstiden blir kort och förutsägbar. Detta är särskilt viktigt när ett försäljningsställe ligger under jord med svag mobil täckning eller i ett område där täckning saknas helt.

System

BlueAccess app-läsare

BlueAccess läsare och plattform har en avancerad teknik som gör att kassan kan se och kommunicera med alla de appar kunden har i mobilen och handlaren har avtal med. Det kan vara olika appar för betalning, lojalitets- och bonusprogram eller tjänster som elektroniska kvitton och ID kontroll. Samtidigt är det möjligt för appar att kommunicera mellan varandra för att t.ex. verifiera ålder vid köp av vissa varor som alkohol och medicin.

Vid betalning i kassan är det viktigt att kunna presentera de betalmetoder som handlaren accepterar och kunden kan välja mellan. BlueAccess plattform löser problemet genom att när kunden blippat sin mobil mot läsaren, visa samtliga möjliga betalmedel direkt på mobilskärmen. Kunden väljer sedan enkelt genom att markera sitt önskade betalmedel om det finns fler att välja mellan.

I handeln är det ofta viktigt att veta vem kunden är för att på olika sätt anpassa erbjudanden och kommunikation. Framför allt gäller det återkommande kunder som är medlemmar i lojalitetprogram. Med hjälp av Kund ID som läsaren får från kundens registrerade app, kan handlaren snabbt identifiera kunden och rikta relevant kommunikation. Information kan ges för att t.ex. påminna om bonusvaror eller bonuscheckar, ge rabatter och lojalitetspoäng eller skapa olika former av individanpassade erbjudanden.

Kunden kan redan vid ingången till butik identifiera sig med mobilen för att senare på olika ställen i realtid bli uppmärksammad om egna bonusvaror eller få skräddarsydda erbjudanden skickade. Det är handlaren som väljer hur interaktionen med kunden skall se ut, vilken information som skall skickas och när i tid. Med BlueAccess teknik behöver kunden inte låsa upp mobilen för att nyttja tjänsterna. Kunden blippar enkelt mobilen mot läsaren och får upp all viktig information direkt på den låsta skärmen.

 

BlueAccess Service

Med BlueAccess Service erbjuds en bekväm helhetslösning som också ger handlaren stora möjligheter. För de handlare som önskar nyttja tjänsten innebär det ett helhetsåtagande från BlueAccess som ger enkel administration och möjligheter till en effektiv affärsuppföljning och produktutveckling. Praktiskt innebär det att alla läsare i en butik kopplas till BlueAccess molnbaserade Gateway. Genom gemensam övervakning säkerställs att all funktionalitet är i drift och utför sina uppgifter dynet runt. I det fall något oväntat inträffar utlöses larm och åtgärder kan snabbt sättas in. Data från butikens olika enheterna skickas vidare till kund eller samarbetande företag eller lagras på krypterad server i molnet.

Den insamlade informationen görs tillgängligt för handlarna via ett web gränssnitt, det finns även tillgång till en anslagstavla med aktuella data för nyckelfunktioner. Uppdatering med ny programvara i butikernas enheter sker via verktyg i molnet och kan ske samtidigt på alla enheter. Ingen person behöver fysiskt besöka butikerna för detta ändamål.

BlueAccess stöder och underlättar lagstiftningen. EU:s nya dataskyddsförordning GDPR som rör hantering av olika personuppgifter innebär att företag inte längre kan äga uppgifter om en person. Systemet gör insamlande av information och informationsdelning mer transparent och lättillgängligt för alla parter. BlueAccess stödjer även EU:s kommande betaltjänstdirektiv PSD2 som innebär att bankerna inte längre har monopol på sina kunders kontoinformation och betaltjänster.